English
Начало
Географско положение
Културно-историческо
наследство
Природни обекти
Галерия
Хотели
Ресторанти
Музеи
Културен календер
Туристически агенции
Галерии за изкуство
Туристически маршрути
Отдих и спорт
Пътнически бюра
Куриерски услуги
Банки и обменни бюра
Връзки
Контакти
 

Начало

Географско положение

Русенска област e разположена в Североизточна България, на северната граница и същевременно на най-голяма транспортна магистрала в Европа - река Дунав. Русенска област е една от средните по територия и население области в България (277 456,8 кв.км. и население 267 063 души). В административно отношение областта включва осем общини, с доминираща Русе.

Културно-историческо наследство

Културно-историческо и туристическо значение на град / област Русе:
Русе заема важно място в българската национална история и има богато културно-историческо наследство - необходим потенциал за развитие на културния туризъм. Като селище Русе има богата, хилядолетна история.

Природни обекти

Природен парк “Русенски Лом” - община Иваново - намира се на около 20 км югозападно от гр. Русе и обхваща 3260 хектара от долината на р. Русенски Лом и най-долните течения на притоците Черни Лом и Банински Лом. Създаден през 1970г. с цел опазване на каньоните на трите реки с тяхната растителна и животинска покривка и исторически забележителности;

Хотели

Тук можете да намерите списък и данни за контакти с всички хотели, мотели и хижи в Русе и Русенски регион.

 

Ресторанти

В Русе и региона има множество ресторанти и механи. Тук можете да намерите списък и данни за контакти с всички ресторанти, механи, нощни клубове, дискотеки, барове, кафенета и сладкарници.

Музеи

Регионален исторически музей — Русе се намира на площад Батенберг - тук е бил съсредоточен старият градски център. Оттук през 1887 г. започва бунтът на русофилите в Русе. Около площада има сгради - национални паметници на културата, сред които са Музеят, Гимназията, Библиотеката.

 

 
Design by Fashion.bg